Sprawdź w jaki sposób ProgetMDM pomoże spełnić wymagania stawiane przez RODO

GDPR wymaga wdrożenia nowych procesów i polityk dających osobom większą kontrole nad swoimi danymi osobowymi. Wymusi to powstanie nowych procesów i instrukcji, ponownego przeszkolenia osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych, a także dostosowania obecnych systemów do nowych realiów prawnych. Kluczowe będzie tez wdrożenie nowych praktyk bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na szyfrowanie przetwarzanych danych, bo jedna z kluczowych wytycznych GDPR jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, a według artykułu 32. („Bezpieczeństwo przetwarzania”) szyfrowanie urządzeń jest właściwym do tego środkiem. Wdrożenie systemu MDM wraz z konteneryzacją, prócz spełnienia wymogów szyfrowania GDPR, przyniesie Administratorom Danych Osobowych (ADO) również wymierne korzyści biznesowe – utrata urządzenia przenośnego zawierającego dane osobowe nie będzie musiała prowadzić do kary, jeśli tylko zostało ono wcześniej zabezpieczone przed utratą danych.

Takim rozwiązanie jest Proget MDM, które jest produktem polskim, dającym ADO narzędzie do zabezpieczenia danych na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Windows. Dane służbowe są zaszyfrowane, a Administrator ma kontrolę zarówno nad nimi, jaki nad samym urządzeniem mobilnym.

Proget MDM to rozwiązanie idealnie dopasowane do RODO, pozwalające w łatwy sposób sprostać wymogom rozporządzenia.